APY Series Thiết Bị Truyền Động Quay Rotary Actuator Airpower Việt Nam

Yêu cầu báo giá

Số ĐT: 037.253.8207  – Mr. Vương (Zalo/WhatsApp)

Email/Skype: vuong@songthanhcong.com

Mô tả

APY Series Thiết Bị Truyền Động Quay Rotary Actuator Airpower Việt Nam

Giới Thiệu APY Series

APY Series có thể đáp ứng yêu cầu mô-men xoắn lớn hơn cho việc tự động hóa van 90°. Độ tin cậy vượt trội thông qua việc lựa chọn các vật liệu chất lượng cao kết hợp với mức độ bảo vệ chống ăn mòn cao đảm bảo việc sử dụng ngay cả trong điều kiện bất lợi.

Số ĐT: 037.253.8207  – Mr. Vương (Zalo/WhatsApp)

Email/Skype: vuong@songthanhcong.com

List Code

MODEL MODEL MODEL MODEL
APY-S-B06-201-D APY-S/A-06-201-D
APY-S-B08-221-D APY-S/A-08-221-D
APY-S-B08-251-D APY-S/A-08-251-D
APY-S-B1-281-D APY-S/A-1-281-D
APY-S-B1-321-D APY-S/A-1-321-D
APY-S-B1-351-D APY-S/A-1-351-D
APY-S-B2-351-D APY-S/A-2-351-D
APY-S-B2-401-D APY-S/A-2-401-D
APY-S-B2-451-D APY-S/A-2-451-D
APY-S-B3-451-D APY-S/A-3-451-D
APY-S-B3-501-D APY-S/A-3-501-D
APY-S-B3-561-D APY-S/A-3-561-D
APY-S-B3-601-D APY-S/A-3-601-D
APY-S-B4-561-D APY-A-4-561-D
APY-S-B4-601-D APY-S/A-4-601-D
APY-S-B4-631-D APY-S/A-4-631-D
APY-S-B4-701-D APY-S/A-4-701-D
APY-S-B4-502-D APY-S-4-801-D
APY-S-B5-562-D APY-S/A-4-502-D
APY-S-B5-801-D APY-S-4-562-D
APY-S-B5-701-D APY-S/A-5-701-D
APY-S-B5-562-D APY-S/A-5-801-D
APY-S-B6-801-D APY-S/A-5-901-D
APY-S-B5-602-D APY-S-5-1001-D
APY-S-B5-632-D APY-S/A-5-562-D
APY-S-B6-901-D APY-S/A-5-602-D
APY-S-B6-702-D APY-S/A-5-632-D
APY-S-B6-1001-D APY-S-5-702-D
APY-S-B6-901-D APY-A6-801-D
APY-S-B6-702-D APY-S/A-6-901-D
APY-S-B6-1001-D APY-S/A-6-1001-D
APY-S-B6-802-D APY-S/A-6-702-D
APY-S-B6-902-D APY-S/A-6-802-D
APY-A-C06-201-D APY-S-6-902-D
APY-A-C08-221-D APY-S-BA8:S68
APY-A-C08-251-D APY-S-B06-201-S-C5
APY-A-C1-281-D APY-S-B06-201-S-C6
APY-A-C1-321-D APY-S-B06-221-S-C4
APY-A-C1-351-D APY-S-B06-221-S-C5
APY-A-C1-351-D APY-S-B06-221-S-C6
APY-A-C2-401-D APY-S-B08-221-S-C4
APY-A-C3-451-D APY-S-B08-221-S-C5
APY-A-C3-501-D APY-S-B08-221-S-C6
APY-A-C3-561-D APY-S-B08-251-S-C4
APY-A-C3-601-D APY-S-B08-251-S-C5
APY-A-C4-561-D APY-S-B08-251-S-C6
APY-A-C4-601-D APY-S-B08-281-S-C4
APY-A-C4-631-D APY-S-B5-801-S-C4
APY-A-C4-701-D APY-S-B4-801-S-C4
APY-A-C4-502-D APY-S-B1-281-S-C4
APY-A-C5-701-D APY-S-B4-701-S-C4
APY-A-C5-562-D APY-S-B4-631-S-C4
APY-A-C5-801-D APY-S-B1-321-S-C4
APY-A-C5-602-D APY-S-B3-631-S-C4
APY-A-C5-632-D APY-S-B3-561-S-C4
APY-A-C5-901-D APY-S-B1-351-S-C4
APY-A-C6-801-D APY-S-B1-401-S-C4
APY-A-C6-901-D APY-S-B2-401-S-C4
APY-A-C6-702-D APY-S-B2-451-S-C4
APY-A-C6-1001-D APY-S-B3-451-S-C4
APY-A-C6-802-D APY-S-B3-501-S-C4

 

 

 

 

Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “APY Series Thiết Bị Truyền Động Quay Rotary Actuator Airpower Việt Nam”