MX2034 Bộ Chuyển Đổi 4-20 mA Proximity Transmitter Metrix Việt Nam

Yêu cầu báo giá

Số ĐT: 037.253.8207  – Mr. Vương (Zalo/WhatsApp)

Email/Skype:  vuong@songthanhcong.com

Mô tả

MX2034 Bộ Chuyển Đổi 4-20 mA Proximity Transmitter Metrix Việt Nam

Giới Thiệu MX2034 Bộ Chuyển Đổi 4-20 mA

MX2034 Bộ Chuyển Đổi 4-20 mA theo dõi mức độ rung. Thay đổi vị trí rôto và tốc độ bằng Bộ phát tiệm cận MX2034. Bộ phát cung cấp đầu ra 4-20 mA có thể được sử dụng bởi các hệ thống điều khiển. Bộ điều khiển logic khả trình (PLC) và Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu (SCADA).

đại lý Metrix tại Việt Nam, nhà phân phối Metrix tại Việt Nam, MetrixViệt Nam

Số ĐT: 037.253.8207  – Mr. Vương (Zalo/WhatsApp)

Email/Skype:  vuong@songthanhcong.com

Hướng dẫn sử dung Manual: pdf

Tính năng

Chế độ rung

● Có thể đặt hàng hoặc chọn phạm vi rung từ 3 mil pk-pk (75 µm pk-pk) đến 40 mil pk-pk (1000 µm pk-pk). Các kỹ sư và kỹ thuật viên có thể chọn phạm vi họ cần cho nhiều ứng dụng khác nhau.
● Ngăn chặn xung điện không được sử dụng thường xuyên nhưng có thể rất hữu ích đối với các nhà máy có điện áp quá độ lớn. MX2034 lấy mẫu ở tốc độ rất cao, nó biết khi nào tín hiệu không có thật. Bạn có thể tận dụng tính năng này bằng cách chọn nó bằng phần mềm miễn phí của chúng tôi.
● Tốc độ suy giảm 4-20mA: Bộ phát MX2034 phản ứng rất nhanh khi tăng độ rung và phản ứng chậm hơn khi giảm độ rung. Điều này cung cấp các bài đọc ổn định hơn cho người dùng.

Chế độ vị trí

● Phạm vi tuyến tính toàn thang đo: Có thể chọn phạm vi tỷ lệ từ 40 mils (1000 µm) đến 160 mils (4500 µm). Một tính năng đặc biệt của MX2034 là bạn có thể đặt 10 triệu và về mặt vật lý nó bằng 10 triệu. Điều đó khác với các nhà sản xuất khác nơi bạn xác định 10 mil bằng điện chứ không phải bằng vật lý. Nó chỉ là một hệ thống chính xác hơn.
● Hướng 4-20mA: Việc thay đổi hướng, tăng hoặc giảm tỷ lệ, giúp bạn có thể định cấu hình hướng chuyển động bình thường cho ứng dụng của mình. Việc này được thực hiện bằng phần mềm Metrix miễn phí.

Chế độ tốc độ

● Phạm vi RPM toàn thang (500 vòng/phút – 400.000 vòng/phút): Hệ thống tốc độ có thể được thiết lập với phạm vi tốc độ đã chọn để điều khiển đầu ra 4-20 mA. Có nhiều lựa chọn tốc độ khác nhau. Đối với phạm vi tốc độ dưới 500 vòng/phút, ví dụ 50 vòng/phút, phải sử dụng bánh xe nhiều răng cùng với tỷ lệ thích hợp trong hệ thống điều khiển, Hệ thống PLC hoặc SCADA.
● Số rãnh then: MX2034 có thể sử dụng bánh xe nhiều răng để phát hiện tốc độ. Số lượng xung mỗi phút được giới hạn ở mức 400.000. Vì vậy, đối với máy hoạt động ở tốc độ 100,00 vòng/phút, bạn có thể có tối đa 4 xung mỗi lượt hoặc một vòng quay.
● Điện áp ngưỡng: Điện áp ngưỡng được tự động đặt trong Bộ phát tiệm cận MX2034. Người dùng cũng có thể cài đặt thủ công bằng cách chọn Thủ công trong phần mềm cấu hình miễn phí. Với cài đặt Thủ công của Điện áp ngưỡng, bạn cũng sẽ phải đặt Dải trễ cho máy phát. Điều này được thực hiện dễ dàng bằng phần mềm miễn phí Metrix khi được kết nối với Bộ phát MX2034.
● Độ trễ: Tính năng này cho phép dải điều khiển xung quanh Điện áp Ngưỡng để tăng độ chính xác của tốc độ đọc nhất định. Các giá trị Ngưỡng và Độ trễ thường được đặt thành Tự động. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, khi tín hiệu bị nhiễu nhiều thì cài đặt Manual lại rất hữu ích.

Anh A. Anh B. Anh C. Anh D. Anh E.Anh F. Anh G. Anh H. Anh I. Anh J. Anh K. Anh L. Anh M. Anh N, Anh O. Anh P. Anh Q. Anh R

Code tương tích giữa Bently và Metrix

Bently Part Metrix Part
990-A06-B50-C01-D00 MX2034-01-08-05-00-04-002-00
990-A05-B50-C01-D00 MX2034-01-08-05-00-04-003-00
990-A06-B70-C01-D00 MX2034-01-08-07-00-04-002-00
990-A05-B70-C01-D00 MX2034-01-08-07-00-04-003-00
990-A06-B90-C01-D00 MX2034-01-08-09-00-04-002-00
990-A05-B90-C01-D00 MX2034-01-08-09-00-04-003-00
990-A06-B50-C02-D00 MX2034-01-08-05-00-04-002-00
990-A05-B50-C02-D00 MX2034-01-08-05-00-04-003-00
990-A06-B70-C02-D00 MX2034-01-08-07-00-04-002-00
990-A05-B70-C02-D00 MX2034-01-08-07-00-04-003-00
990-A06-B90-C02-D00 MX2034-01-08-09-00-04-002-00
990-A05-B90-C02-D00 MX2034-01-08-09-00-04-003-00
990-A06-B50-C03-D00 MX2034-01-08-05-00-04-002-00
990-A05-B50-C03-D00 MX2034-01-08-05-00-04-003-00
990-A06-B70-C03-D00 MX2034-01-08-07-00-04-002-00
990-A05-B70-C03-D00 MX2034-01-08-07-00-04-003-00
990-A06-B90-C03-D00 MX2034-01-08-09-00-04-002-00
990-A05-B90-C03-D00 MX2034-01-08-09-00-04-003-00
990-A06-B50-C01-D01 MX2034-01-08-05-05-04-002-00
990-A05-B50-C01-D01 MX2034-01-08-05-05-04-003-00
990-A06-B70-C01-D01 MX2034-01-08-07-05-04-002-00
990-A05-B70-C01-D01 MX2034-01-08-07-05-04-003-00
990-A06-B90-C01-D01 MX2034-01-08-09-05-04-002-00
990-A05-B90-C01-D01 MX2034-01-08-09-05-04-003-00
990-A06-B50-C02-D01 MX2034-01-08-05-05-04-002-00
990-A05-B50-C02-D01 MX2034-01-08-05-05-04-003-00
990-A06-B70-C02-D01 MX2034-01-08-07-05-04-002-00
990-A05-B70-C02-D01 MX2034-01-08-07-05-04-003-00
990-A06-B90-C02-D01 MX2034-01-08-09-05-04-002-00
990-A05-B90-C02-D01 MX2034-01-08-09-05-04-003-00
990-A06-B50-C03-D01 MX2034-01-08-05-05-04-002-00
990-A05-B50-C03-D01 MX2034-01-08-05-05-04-003-00
990-A06-B70-C03-D01 MX2034-01-08-07-05-04-002-00
990-A05-B70-C03-D01 MX2034-01-08-07-05-04-003-00
990-A06-B90-C03-D01 MX2034-01-08-09-05-04-002-00
990-A05-B90-C03-D01 MX2034-01-08-09-05-04-003-00
990-A06-B50-C01-D05 MX2034-01-08-05-05-04-002-00
990-A05-B50-C01-D05 MX2034-01-08-05-05-04-003-00
990-A06-B70-C01-D05 MX2034-01-08-07-05-04-002-00
990-A05-B70-C01-D05 MX2034-01-08-07-05-04-003-00
990-A06-B90-C01-D05 MX2034-01-08-09-05-04-002-00
990-A05-B90-C01-D05 MX2034-01-08-09-05-04-003-00
990-A06-B50-C02-D05 MX2034-01-08-05-05-04-002-00
990-A05-B50-C02-D05 MX2034-01-08-05-05-04-003-00
990-A06-B70-C02-D05 MX2034-01-08-07-05-04-002-00
990-A05-B70-C02-D05 MX2034-01-08-07-05-04-003-00
990-A06-B90-C02-D05 MX2034-01-08-09-05-04-002-00
990-A05-B90-C02-D05 MX2034-01-08-09-05-04-003-00
990-A06-B50-C03-D05 MX2034-01-08-05-05-04-002-00
990-A05-B50-C03-D05 MX2034-01-08-05-05-04-003-00
990-A06-B70-C03-D05 MX2034-01-08-07-05-04-002-00
990-A05-B70-C03-D05 MX2034-01-08-07-05-04-003-00
990-A06-B90-C03-D05 MX2034-01-08-09-05-04-002-00
990-A05-B90-C03-D05 MX2034-01-08-09-05-04-003-00
991-A06-B50-C01-D00 MX2034-01-08-05-00-05-074-00
991-A25-B50-C01-D00 MX2034-01-08-05-00-05-054-00
991-A06-B70-C01-D00 MX2034-01-08-07-00-05-074-00
991-A25-B70-C01-D00 MX2034-01-08-07-00-05-054-00
991-A06-B90-C01-D00 MX2034-01-08-09-00-05-074-00
991-A25-B90-C01-D00 MX2034-01-08-09-00-05-054-00
991-A06-B50-C02-D00 MX2034-01-08-05-00-05-074-00
991-A25-B50-C02-D00 MX2034-01-08-05-00-05-054-00
991-A06-B70-C02-D00 MX2034-01-08-07-00-05-074-00
991-A25-B70-C02-D00 MX2034-01-08-07-00-05-054-00
991-A06-B90-C02-D00 MX2034-01-08-09-00-05-074-00
991-A25-B90-C02-D00 MX2034-01-08-09-00-05-054-00
991-A06-B50-C03-D00 MX2034-01-08-05-00-05-074-00
991-A25-B50-C03-D00 MX2034-01-08-05-00-05-054-00
991-A06-B70-C03-D00 MX2034-01-08-07-00-05-074-00
991-A25-B70-C03-D00 MX2034-01-08-07-00-05-054-00
991-A06-B90-C03-D00 MX2034-01-08-09-00-05-074-00
991-A25-B90-C03-D00 MX2034-01-08-09-00-05-054-00
991-A06-B50-C01-D01 MX2034-01-08-05-05-05-074-00
991-A25-B50-C01-D01 MX2034-01-08-05-05-05-054-00
991-A06-B70-C01-D01 MX2034-01-08-07-05-05-074-00
991-A25-B70-C01-D01 MX2034-01-08-07-05-05-054-00
991-A06-B90-C01-D01 MX2034-01-08-09-05-05-074-00
991-A25-B90-C01-D01 MX2034-01-08-09-05-05-054-00
991-A06-B50-C02-D01 MX2034-01-08-05-05-05-074-00
991-A25-B50-C02-D01 MX2034-01-08-05-05-05-054-00
991-A06-B70-C02-D01 MX2034-01-08-07-05-05-074-00
991-A25-B70-C02-D01 MX2034-01-08-07-05-05-054-00
991-A06-B90-C02-D01 MX2034-01-08-09-05-05-074-00
991-A25-B90-C02-D01 MX2034-01-08-09-05-05-054-00
991-A06-B50-C03-D01 MX2034-01-08-05-05-05-074-00
991-A25-B50-C03-D01 MX2034-01-08-05-05-05-054-00
991-A06-B70-C03-D01 MX2034-01-08-07-05-05-074-00
991-A25-B70-C03-D01 MX2034-01-08-07-05-05-054-00
991-A06-B90-C03-D01 MX2034-01-08-09-05-05-074-00
991-A25-B90-C03-D01 MX2034-01-08-09-05-05-054-00
991-A06-B50-C01-D05 MX2034-01-08-05-05-05-074-00
991-A25-B50-C01-D05 MX2034-01-08-05-05-05-054-00
991-A06-B70-C01-D05 MX2034-01-08-07-05-05-074-00
991-A25-B70-C01-D05 MX2034-01-08-07-05-05-054-00
991-A06-B90-C01-D05 MX2034-01-08-09-05-05-074-00
991-A25-B90-C01-D05 MX2034-01-08-09-05-05-054-00
991-A06-B50-C02-D05 MX2034-01-08-05-05-05-074-00
991-A25-B50-C02-D05 MX2034-01-08-05-05-05-054-00
991-A06-B70-C02-D05 MX2034-01-08-07-05-05-074-00
991-A25-B70-C02-D05 MX2034-01-08-07-05-05-054-00
991-A06-B90-C02-D05 MX2034-01-08-09-05-05-074-00
991-A25-B90-C02-D05 MX2034-01-08-09-05-05-054-00
991-A06-B50-C03-D05 MX2034-01-08-05-05-05-074-00
991-A25-B50-C03-D05 MX2034-01-08-05-05-05-054-00
991-A06-B70-C03-D05 MX2034-01-08-07-05-05-074-00
991-A25-B70-C03-D05 MX2034-01-08-07-05-05-054-00
991-A06-B90-C03-D05 MX2034-01-08-09-05-05-074-00
991-A25-B90-C03-D05 MX2034-01-08-09-05-05-054-00
Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “MX2034 Bộ Chuyển Đổi 4-20 mA Proximity Transmitter Metrix Việt Nam”