Mô tả

MX8031 Cáp nối dài Extension Cables Metrix Việt Nam

Giới Thiệu MX8031 Cáp nối dài

MX8031 Cáp nối dài được cơ quan chứng nhận cho các khu vực dễ cháy nổ (ATEX/CE, CSA, IECEx) và đạt tiêu chuẩn với Đầu nối VibeLock™ và Cáp ba trục. Chúng có thể được sử dụng trong các nhà máy lọc dầu, nhà máy hóa dầu, nhà máy tách không khí, truyền khí tự nhiên, xử lý khí tự nhiên hoặc bất kỳ ứng dụng dầu khí nào và các nhà máy phát điện bao gồm cả hạt nhân.

đại lý Metrix tại Việt Nam, nhà phân phối Metrix tại Việt Nam, MetrixViệt Nam

Số ĐT: 037.253.8207  – Mr. Vương (Zalo/WhatsApp)

Email/Skype:  vuong@songthanhcong.com

Hướng dẫn sử dung Manual: pdf

Tính năng

Cáp mở rộng Metrix* MX8031 có sẵn và không có vỏ bảo vệ, đồng thời tương thích với tất cả các hệ thống đầu dò 8 mm dòng Metrix MX8030 và Bently Nevada** (BN) 3300 / 3300XL 5 mm & 8 mm. Tất cả các cáp mở rộng MX8031 đều là một phần của ký hiệu số bộ phận dòng 10000 để được cơ quan phê duyệt. Mã P/N dòng 10000 sẽ xuất hiện trên nhãn sản phẩm cùng với MX8031 p/neg MX8031-AAA-BB-CC = 10200-AAA-BB-CC.

Code

Bently Part Metrix Part Ghi chú
330130-030-00-00 MX8031-M030-00-00
330130-030-01-05 MX8031-M030-01-05
330130-035-01-05 MX8031-M035-01-05
330130-040-00-00 MX8031-M040-00-00
330130-040-00-05 MX8031-M040-00-05
330130-040-01-00 MX8031-M040-01-00
330130-040-01-05 MX8031-M040-01-05
330130-045-00-00 MX8031-M045-00-00
330130-045-00-05 MX8031-M045-00-05
330130-045-01-00 MX8031-M045-01-00
330130-045-01-05 MX8031-M045-01-05
330130-060-00-00 MX8031-M060-00-00
330130-060-00-05 MX8031-060-00-05
330130-040-00-05 MX8031-M060-00-05
330130-070-00-00 MX8031-M070-00-00
330130-070-00-05 MX8031-M070-00-05
330130-070-01-05 MX8031-M070-01-05
330130-075-01-00 MX8031-M075-01-00
330130-080-00-00 MX8031-M080-00-00
330130-080-00-05 MX8031-M080-00-05
330130-080-01-00 MX8031-M080-01-00
330130-080-01-05 MX8031-M080-01-05
330130-085-00-00 MX8031-M085-00-00
330130-085-00-05 MX8031-M085-00-05
330130-085-01-00 MX8031-M085-01-00
330130-085-01-05 MX8031-M085-01-05
330130-095-01-05 MX8031-M095-01-05
330130-030-02-00 MX8031-M030-00-00
330130-030-03-05 MX8031-M030-01-05
330130-035-03-05 MX8031-M035-01-05
330130-040-02-00 MX8031-M040-00-00
330130-040-02-05 MX8031-M040-00-05
330130-040-03-00 MX8031-M040-01-00
330130-040-03-05 MX8031-M040-01-05
330130-045-02-00 MX8031-M045-00-00

330130-045-02-05

MX8031-M045-00-05
330130-045-03-00 MX8031-M045-01-00
330130-045-03-05 MX8031-M045-01-05
330130-060-02-00 MX8031-M060-00-00
330130-060-02-05 MX8031-060-00-05
330130-060-02-05 MX8031-M060-00-05
330130-070-02-00 MX8031-M070-00-00
330130-070-02-05 MX8031-M070-00-05
330130-070-03-05 MX8031-M070-01-05
330130-075-03-00 MX8031-M075-01-00
330130-080-00-00 MX8031-M080-00-00
330130-080-00-05 MX8031-M080-00-05
330130-080-03-00 MX8031-M080-01-00
330130-080-03-05 MX8031-M080-01-05
330130-085-02-00 MX8031-M085-00-00
330130-085-02-05 MX8031-M085-00-05
330130-085-03-00 MX8031-M085-01-00
330130-085-03-05 MX8031-M085-01-05

330130-095-03-05

MX8031-M095-01-05
330130-030-10-00 MX8031-M030-00-00 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu
330130-030-11-05 MX8031-M030-01-05 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu
330130-035-11-05 MX8031-M035-01-05 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu
330130-040-10-00 MX8031-M040-00-00 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu
330130-040-10-05 MX8031-M040-00-05 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu
330130-040-11-00 MX8031-M040-01-00 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu
330130-040-11-05 MX8031-M040-01-05 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu
330130-045-10-00 MX8031-M045-00-00 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu
330130-045-10-05 MX8031-M045-00-05 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu
330130-045-11-00 MX8031-M045-01-00 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu
330130-045-11-05 MX8031-M045-01-05 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu

330130-060-10-00

MX8031-M060-00-00 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu
330130-060-10-05 MX8031-060-00-05 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu
330130-060-10-05 MX8031-M060-00-05 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu
330130-070-10-00 MX8031-M070-00-00 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu
330130-070-10-05 MX8031-M070-00-05 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu
330130-070-11-05 MX8031-M070-01-05 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu
330130-075-11-00 MX8031-M075-01-00 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu
330130-080-10-05 MX8031-M080-00-00 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu
330130-080-10-00 MX8031-M080-00-05 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu
330130-080-11-00 MX8031-M080-01-00 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu
330130-080-11-05 MX8031-M080-01-05 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu
330130-085-10-00 MX8031-M085-00-00 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu
330130-085-10-05 MX8031-M085-00-05 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu
330130-085-11-00 MX8031-M085-01-00 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu
330130-085-11-05 MX8031-M085-01-05 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu
330130-095-11-05 MX8031-M095-01-05 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu
330130-030-12-00 MX8031-M030-00-00 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu
330130-030-13-00 MX8031-M030-01-05 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu

330130-035-13-05

MX8031-M035-01-05 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu
330130-040-12-00 MX8031-M040-00-00 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu
330130-040-12-05 MX8031-M040-00-05 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu
330130-040-12-00 MX8031-M040-01-00 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu
330130-040-13-05 MX8031-M040-01-05 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu
330130-045-12-00 MX8031-M045-00-00 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu
330130-045-12-05 MX8031-M045-00-05 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu
330130-045-13-00 MX8031-M045-01-00 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu
330130-045-13-05 MX8031-M045-01-05 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu
330130-060-12-05 MX8031-M060-00-00 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu
330130-060-12-05 MX8031-060-00-05 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu
330130-060-12-05 MX8031-M060-00-05 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu

330130-070-12-00

MX8031-M070-00-00 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu
330130-070-12-05 MX8031-M070-00-05 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu
330130-070-13-05 MX8031-M070-01-05 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu
330130-075-13-00 MX8031-M075-01-00 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu
330130-080-12-00 MX8031-M080-00-00 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu
330130-080-12-05 MX8031-M080-00-05 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu
330130-080-13-00 MX8031-M080-01-00 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu
330130-080-13-05 MX8031-M080-01-05 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu
330130-085-12-00 MX8031-M085-00-00 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu
330130-085-12-05 MX8031-M085-00-05 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu
330130-085-13-00 MX8031-M085-01-00 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu
330130-085-13-05 MX8031-M085-01-05 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu
330130-095-13-05 MX8031-M095-01-05 Cần 5494LP để ngăn chặn sự thấm dầu
Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “MX8031 Cáp nối dài Extension Cables Metrix Việt Nam”